İnfaz ve Koruma Memuru Hangi Birimlerde Görevlendirilebilir, Bu Birimleri Tanıyalım...

Öyle klişe tanımlamalara girmeden bir infaz ve koruma memuru nerelerde görev yapar anlatmaya çalışalım. 


Şimdi İnfaz ve koruma memurunun asli görevi güvenlik ve gözetim olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayarak konumuza başlayalım ama olayı biraz daha anlaşılır kılabilmek için örnek vermek istiyorum. Göreve başladığınız gün gerek CW 'nizde yazan bilgiler doğrultusunda gerekse personel kalemine verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç dahilinde çeşitli birimlerde görev alabilirsiniz. Bizde mesela göreve başlayan personelin az ve daha küçük bir cezaevi oluşundan dolayı kurum idarecileri ne iş yaptınız geçmişte vs gibisinden sorular sorarak personel eksikliği görülen birimlere destek personeli olarak görevlendirmişti.

1-İnfaz Kalemi : Mesala böyle bir birimimiz var bu birim hükümlü ve tutukluların dava dosyaları takibi, devam eden mahkemeleri, H/T dilekçelerinin adliyelere gönderimi ya da adliyeler aracılığı ile diğer kurumlara gönderimi konusunda yardımcı olan personellerin çalıştığı bir birimdir burası kısaca adliyeler ile H/T lar arasında köprü vazifesi görevi gören birimdir diyebiliriz. Burada Cezaevi katipleriyle birlikte çalışırlar normal şartlarda bu birim tamamen Cezaevi katiplerinden oluşması gerekir ama personel yetersizliğinden dolayı destek olarak buralarda da görev yapmaktayız. ( iş olarak yoğun bir birimdir ) 

2-Telefon Görüşme Birimi : En azından benim bildiğim bu birimin sivil bir memuru olmadığı yönünde genelde burada infaz ve koruma memuru görevlendirilir. Ne iş yapar bu birim H/T ların haftanın belirli günlerinde aileleriyle yapmış oldukları telefon görüşmelerinin tertibini ve düzenini sağlamak, görüş yapan H/T görüş yaptığına dair doldurmuş olduğu evrağı bilgisayara kayıt etmektedir. ( İş yoğunluğu normaldir )

3- Mektup Okuma Birimi :  Bu birim adı altında da mektup okuyucu ünvanıyla herhangi bir sivil memur yoktur bildiğim kadarıyla yine burada da infaz ve koruma memuru görev almaktadır yalnız bu birimde dikkat edilen bir konu varki oda buraya personel seçilirken 4 yıllık lisans mezunu personel istiyorlar diye biliyorum. Kurum içinden H/T ların biribirine gönderdikleri mektuplar ve H/Tların ailelerine gönderdikleri ya da dışarıdan gelen mektupların kontrollerini yapılır bu birimde. Son zamanlarda gelişen olaylarla birlikte mektup okuma biriminin iş yükü biraz daha artmış olup okunan tüm mektuplar taranarak bilgisaraya girişi yapılmakta ve buda biraz iş yükü demek ama sonuçta işinizi düzgün ve günün yaptığınız sürece hiç bir sıkıntı yaşamayacağınız bilmenizi isterim. ( iş yoğunluğu Normal ile Yoğun arasında diyebilirim )

4- Ambar Birimi : Türkiye genelinde 01.11.2017 tarihindeki güncel bilgiye dayanarak, 153 tane ambar memuru olduğu bilgisini verebilirki bu da şu anlama geliyor çoğu ceza infaz kurumunda ambar memuru yok. Yine burada infaz ve koruma memurları devreye girmekte. Ne iş yapar ambar da çalışan personeller ceza infaz kurumlarının sabah kahvaltı, öğlen ve akşama iaşeleri (yemek) yapımı konusunda işte ne kadar malzeme alınacak, ihale için teklif dağıtımları, bina , ihtiyaç onarım vs işleri için araştıma yapma, uygun teklifi veren firmaya bu bahsi edilen işleri yaptırma, Personellerin Üniforma, bot vs ihtiyaçlarının bilgisini toplama ve gerekli yerlerden alma ve bunuda yanılmıyorsam ihtiyaç doğrultsunda ilerleyen konularda değineceğimiz cezaevi işyurtlarından para karşılığı alma işleri, kimi yerlerde personel maaş giriş bilgilerinin takibine bile bakarlar anlayacağınız biraz yoğun bir birimdir. ( İş yoğunlu yoğun bir birimdir )

5-Emanet Para Birimi : Bu birimde Normal şartlarda veznedar ya da tahsildar çalışması gerekir ama CTE bünyesinde 19 adet Veznedar 6 adet Tahsildar kadrolu memur bulunduğundan dolayı yine bu göre infaz ve koruma memurları yürütür. Ne iş yapar buradaki personel. H/T ların ailelerinin yatırmış olduğu paraların tahsilini yapmak bu gerek ceza infaz kurumuna gelerek ziyaretlerde vs gerçekleştirlen H/T yakınları tarafından yatırılan paralar olsun gerekse postane aracılığı ile gönderilmiş paralar olsun, haftanın belirli günleri gidip çekim işlerine bakarlar. İş bununlada bitmiyor malumunuz açık ceza infaz kurumları haricinde H/T yanında para taşıyamamakta ve bunlar emanet para biriminde muhafaza edilmektedir H / T lunun kantin fişi adı altında matbu bir form ile yazmış olduğu eksikleri kantine göndermesi sonrasında ise kantin birimi kişinin istediklerini hesabında yeterli parası var ise düşümünü sağlayarak kesin düşüm için emanet paraya gönderirir emanet para personeli tek tek bu fişleri onaylar.Mantık genelde aynıdır H/Tlar ihtiyaçları doğrultusunda hangi birimle iş yapacaksa önce o birime dilekçe yazar sonrasında amanet para birimi varsa parası kişinin hesabından düşer ve her akşam anlaşmalı bankaya fazlalık paralar yatırılmak üzere götürürlür bu işede emanet para personeli bakmaktadır. (  İş yoğunluğu Normaşl bir birimdir.)

6- Personel Kalemi : Bu birimde Cezaevi katibinin yanı sıra yine infaz ve koruma memuru görevlendirilmektedir. Bu birim ne iş yapar derseniz adındanda anlaşılacağı üzere personel yıllık izinleri, disiplin soruşturmaları, görevlendirmeleri, eğitim planlaması, rapor vs kayıtları (ve emin olmamakla birlikte personel maaş girişleri olabilir.) na bakmaktadırlar. ( İş yoğunluğu normal biri birimdir. )


7-Sağlık birimi : Normal şartlarda sağlık memurlarından oluşması gereken birimdir baştanda söylediğim üzere geçmişte konuya yatkın işlerde çalışmış infaz ve koruma memurlarından destek personeli olarak burada da yararlanılmaktadır. Bu birim H/T ların Şehir içi ve dışı hastane refakatlerinde evrak takibini yapmak, randevuları vs takip etmek, yazılan reçetelerin anlaşmalı eczanelerden tedarik edilmesini sağlamak. Kurum içesinde görevlendirilmiş ise H/T doktor muayenesinde refaket etme tertip düzenini sağlama yeri geldiğinde H/T ların Sağlık perosneli tarafından hazırlanmış ilaçlarını dağıtma görevlerini yürütür. Ceza infaz kurumlarının en sorunlu birimlerinden birisi diyebilirim. Malumunuz H/T lar ilacım gelmedi doktora çıkamadım hastaneye gidemedim vs şikayetlerle personeli yoran bir birimdir. Personel şikayetleri bu birimde çoğalır çok defa adliyeye ifadeye gidebileceğiniz, işinizin tanımını yetkilerinizi tam anlamıyla bilmez ve ifade edemzseniz sizi yorabilecek bir birimdir diyebilirim. ( İş yoğunluğunun çokluğundan ziyade şikayete çok maruz kalınabilecek bir birimdir.)

8-Eğitim Birimi : Kurum öğretmeninin yanında infaz ve koruma memurları görevlendirilmektedir. H/T ların eğitim durumlarını takip etmek sınava gireceklerin gerekli evraklarını milli eğitim müdürlüğü ile koordine halinde çalışmak, Normal şartlarda Kütüphane memurunun yapması gereken ama CTE bünyesinde kadro olupta Kütüphaneci olmaması nedeniyle kütüphane deki kitapların taksimini takibini H/Tların dilekçe ile istemiş oldukarı kitapları dağıtma, Sınav günü geldiğinde sınavın koordinesini sağlamakla görevlidirler. bu birimde görevli kişiler sınav zamanalrı mesai yaptıkları için Milli eğitim tarafından sınav gözetim ücreti yanılmıyorsam bir ücret almaktadırlar. bunuda kısa not olarak düşelim. ( iş yoğunluğu normal bir birimdir )

9- Saymanlık Birimi : Burada Sayman ile birlikte yine infaz ve koruma memurları görev almaktadır. bu birim ne iş yapar konunun başında da değinmiş olduğumuz işyurtlarının finansal yöndentakibini yapan birimdir. Bu birimin kontrolünde olan birimler, Kantin, emanet para, çeşitli işyurdu atölyeleri bu tekstil olabilir metal işleri olabilir ahşap işleri olabilir vs vs. burada çalışan tutukluların maaşlarının takibi, atölyelerin kontrolü ve iş takibi ile çeşitli illerde düzenlenen fuarlara katılmak ve personel görevlendirmek, kantin birimine alınacak ürünlerin ihalesini yapmak,  fiyatlarını ayaralamak,  fotoğraf çekimi, terzi ihtiyacı olan H/T ların ihtiyacını gidermek, gazete alım işleri gibi işlerin takibini yürütmektedir. Bu birim altında görev yapan personel ceza infaz kurumunun iş potansiyeline göre yıllık 1.000 TL ile 10.000 TL arasında döner sermayeden pay alması anlamına geliyor bu paydan saymanlık personeli haricinde Kurum müdürleri de pay almaktadır. Bu oranlar yetkiye göre değişmektedir. Saymanlık personeli ve idarecileri haricinde bu dönerden pay alınamaması durumu personellerimizin en çok adaletsizlik olarak üzerinde durmuş olduğu bir konu olarak ön plana çıktığını hatırlatmak isterim. ( İş yoğunluğu normal ile yoğun arasında bir birimdir ))

10- Dış Kantin birimi : Aslına bakarsanız böyle bir birimin olup olmadığı tartışılır ama tanımlama gerekirse H/T ların kurum içinde almak isteyipte alamadıkları güvenlik bakımından sıkıntı doğurmayacak ürünlerin dışarıdan alınması ile ilgilenen bölümdür diyebilirim. bu bölümde yine infaz ve koruma memuru görevlendirilmiştir ne yapar bu birim H/T lunun yazmış olduğu eksikleri haftanın belirli günleri dışarıdan faturası, fişi karşılığı tedarik eder. ( İş yoğunluğu normal bir birimdir )

11- Emanet Eşya Birimi : Kuruma her gelen H/T lunun yanına alabileceği belirli sayıda eşya vardır bunların fazlasının takibi ve depolanması işte bu birimin takibindedir yine burada da infaz ve koruma memuru görev yapmaktadır. H/T yakınları gerek ziyaretlerde olsun gerekse PTT aracılığı ile kargo olarak göndermiş oldukarı eşyaların takibini yapar. Uygun görmediklerini emanet olarak ismini nor almak koşuluyla depoya kaldırır ya da yakını getirdiyse uygun olmadığını fazla eşyasının olduğunu bildirerek kabul etmez. ( İş yoğunluğu normal bir birimdir )

12- Kantin Birimi : Bu birim saymanlık birimine bağlı bir birim olmakla birlikte yine burada infaz ve koruma memurları görev yapmaktadır. Bu birim H/T ların kantin fişi diye tabir edilen matbu evraklara koğuş durumuna göre haftanın belirli günlerinde yazmış oldukarı ihtiyaçlarını hazırlar ve dağıtımını sağlar. Aslında kısmende olsa yoğun biri birimdir şikayet anlamında çok fazla şikayet olmasa da genel itibariyle bir H/T için Sigara , çay, şeker, olmazsa olmaz ihtiyaçlardır bu yüzden bu vb ihtiyaçlarının herhangi bir eksiklik nedeniyel giderilememesi durumunda her an sorunla karşı karşıya kalabilecek bir biimdir. saymanlığa bağlı birim olduğu için dönerden apy alabilmektedir. ( İş Yoğunlu normaldir.

13- Kapı Altı ( Hazır Kuvvet ) Birimi : Artık ismine siz ne derseniz kimisi bu tanımları kullanıyor kimisi A Takımı diyor ama sonuçta ceza infaz kurumu binasına ilk girişte bu personeller görev yapmaktadır. Sorumlu başmemurluğa yakın çalışmaktadırlar. X ray, H/T ve personelin kuruma girişinde üzerlerini arama işlerine bakarlar, Kurum içerisinde mesai saatleri içerisinde cereyan eden herhangi bir kavga durumunda bu birim olaya müdahale etmektedir. Ya da infaz kalemine personel çıkacak onun refaketini  ve ortamın güvenliğini bu personel sağlamaktadır. Bu birim güvenliğin tertip edilmesi adına çoğu yerde görevlendirilebilmektedir. ( iş yoğunlu normal ile zor arasıdır )

14-Ziyaret Kabul Birimi : Ceza infaz kurumunun nizamiyesinde bulunan bu birim H/T yakınlarının gerek kapalı gerekse açık ziyaretlerinde jandarma ile birlikte ilk üst aramalarını gerçekletiren işte ziyaretine girip giremeyeceklerinin kontrolünü kayıtlara bakarak bilgisini veren ayrıca ziyaretin tertip ve düzenini planlayan  birimdir. ( İş yoğunluğu normal bir birimdir )

Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Telegram Grubumuza Buradan Katıl

Youtube Kanalımıza Buradan Abone Ol

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.