CTE 300 İdare Memuru Öğrencisi Alımı Sözlüye Kalanlar Açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 300 İdare Memuru Öğrencisi Alımı Sözlü Sınav ve Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Sınav Tarihleri ve Saatlerine İlişkin Liste yayınlanmıştır. Paylaşımda aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

"30/07/2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ve Resmi Gazete’de yayımlanan 300 İdare Memuru Öğrenci Alım İlanı için başvurular 19/08/2019 tarihinde başlayıp 02/09/2019 tarihinde mesai bitimine müteakip son bulmuştur.
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda başvuru şartlarını taşıyanlardan, belirlenen kadro sayısının 5 katı (1500) aday sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazananlara ilişkin aday listesi 15/10/2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Sözlü sınav ve mülakat Ankara Hakimevi (Harbiye, Tavuskuşu Sk. No: 15, 06460 Çankaya/ ANKARA) adresinde yapılacak olup; sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav ve mülakata girecekleri tarihler ekte belirtilmiştir.
Sözlü Sınav ve Mülakata katılmaya hak kazanan adayların belirtilen yer ve saatte resimli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü Sınav;

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel Kültür 40,

Puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Mülakat;

İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

Bir konuyu kavrama ve ifade etme yeteneği 50,

Puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Nihai Başarı Listesi;

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakattan aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.
Nihai başarı listesinde, puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
Nihai başarı listesi sözlü sınav ve mülakatın bitimine müteakip Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden bilahare ilan edilecektir.

İlanen Duyrulur."denilmiştir.

İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Planlama ve İstihdam Bürosu
Telefon: 0(312) 507 04 00

Sözlü Sınav ve Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Sınav Tarihleri ve Saatlerine İlişkin Liste