Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi - 30.10.2000
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi -16.03.2004
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi - 26.11.2004
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi- 07.06.2005
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hasan Erbil Eğitim Merkezi - 13.03.2013

 

Eğitim Merkezi
Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapması öngörülen infaz ve koruma memurluğu öğrencileri ile idare memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimleri ile bu kurumlarda görev yapmakta olan personelin hizmet içi eğitimlerini veren kamu kurumudur.

Eğitim Merkezi Teşkilât Yapısı

Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Müdür ve müdür yardımcısından,

Öğretim Kurulu: Eğitim merkezi müdürü başkanlığında, müdür yardımcısı, şube müdürü ve altı öğretim görevlisinden,

Büro: Şube müdürünün yönetim ve sorumluluğunda yeteri kadar memur ve program geliştirme, ölçme ve değerlendirme; sağlık, psiko-sosyal hizmetler ve krize müdahale; idarî ve malî işler; sosyal işler ve spor; bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon; öğrenci işleri; araştırma ve geliştirme ile güvenlik birimlerinden,
            Oluşur.