Cezaevlerinde Koronavirüs Vaka Sayısı, Aşılama Oranı, İzinli Hükümlü Sayısı ve Açık Görüşte Son Durum ?

"Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun ceza infaz kurumlarına ilişkin tavsiye kararları, tedbirlere ilişkin kararların dayanağını ve gerekçesini oluşturmaktadır. Bu kapsamda alınan tedbirlere dair kararlar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından taşra teşkilatına ve ilgili kurumlara iletilmektedir. Kurumlarda olası Kovid-19 pozitif vakaların önüne geçilebilmesi için dinamik bir çalışma modeli oluşturulmuş, pozitif vaka belirtisine rastlanması veya pozitif vakanın tespit edilmesi halinde ise izlenecek yöntemlere dair etkin, süratli ve eşgüdüm içinde bir çalışma yürütülmesi sağlanmıştır.

Koronavirüs ile etkin ve süratli mücadele konusunda Bakanlığımızın aldığı tedbirler ile Sağlık Bakanlığı ve Bilimsel Danışma Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda infaz hizmetleri hem aksatılmamakta hem de hükümlü veya tutuklularla personelin ve vatandaşlarımızın sağlığı azami düzeyde korunmaktadır.

Başka bir hastalık nedeniyle acil durumlarda hastanelere sevk edilen tutuklu ve hükümlüler, ceza infaz kurumuna döndüklerinde 14 gün izolasyona tabi tutulduktan sonra PCR testi yapılarak sonucuna göre koğuşlara alınmaktadır.

İlk kabulde Kovid-19 semptomu bulunduğu değerlendirilen hükümlü ve tutuklular, doktor tavsiyesine göre ceza infaz kurumunda ayrı koğuşlarda veya hastane ortamında gözlem ve tedavileri tamamlandıktan sonra ceza infaz kurumlarına alınmaktadır.

Zorunlu nakil, açık kurumlara ayrılma gibi sebeplerle başka bir ceza infaz kurumuna giden her hükümlü ve tutukluya sağlık raporu alınmasının yanı sıra PCR testi yaptırılarak sonucuna göre hareket edilmektedir.

Filyasyon çalışmalarının salgın hastalığın önlenebilmesindeki etkisi göz önünde bulundurularak, filyasyon ekiplerinin ceza infaz kurumlarına gelmeleri halinde kuruma girişten, vaka tespiti çalışmaları ve kurumdan ayrılışlarına kadar her türlü kolaylığın ve gerekli güvenlik tedbirlerinin ivedilikle sağlanması hususu tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletilmiştir.


 

Ceza İnfaz Kurumlarında Ekim Ayı İtibariyle Açık Görüş Olacak Mı ?


14 Mart 2020 tarihi itibarıyla; Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun kararları doğrultusunda hakları saklı kalmak kaydıyla ertelenen açık ve kapalı görüşlere ilişkin olarak; Yeni Normale Geçiş Programı kapsamında hükümlü ve tutukluların belirlenen sayıdaki ziyaretçileri ile görüşmeleri sağlanmıştır. Son olarak 2021 yılı Ekim ayında hükümlü ve tutuklulara her defasında 2 yakını ile 2 kez ziyaret yaptırılması kararı alınmıştır. ( ! Kişisel Görüş - Açıklama : Yapılan Paylaşımdan anlaşıldığı kadarıyla Ekim ayı itibariyle 2 ay süreyle açık görüş yaptırılamayacağını düşünmekteyiz. )

Ayrıca pandemi öncesi 10 dakika olan telefonla görüşme süresi de 20 dakika olarak uygulanmaktadır.

 Ceza infaz kurumlarında izolasyona tabi olarak görev yapan personel, görev süresi sonunda evine gönderilerek evde izolasyona tabi tutulmakta, evde izolasyon süresini tamamlayan ve herhangi bir Kovid-19 belirtisi göstermeyen personel, ceza infaz kurumundaki görevine başlamadan 48 saat önce PCR testine tabi tutularak sonuçları negatif çıktıktan sonra ceza infaz kurumundaki görevine başlatılmaktadır.

Ceza infaz kurumunda görevli tabip ya da aile hekimi tarafından ev izolasyonu sonrası göreve başlayan personelin kendisinin, ailesinin ya da yakın çevresinin Kovid-19 tanılı kişilerle teması olup olmadığı sorgulanmakta, temaslı olan personel var ise bu personelin tabip ya da aile hekimi tarafından Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberine göre sağlık kuruluşlarına yönlendirmesi yapılmaktadır.

Ceza infaz kurumları personelinin görevleri gereği yapacakları üst aramaları, kısmi ve genel aramalarda mutlak suretle eldiven, maske ve siperlik kullanması, uygun görülecek alanlara el dezenfektanları konulması, kuruma girişlerde mutlak suretle ellerin dezenfektanla temizlenmesi ve sık sık sabunla el yıkanmak suretiyle el hijyenine dikkat edilmesi sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığının 27/08/2020 tarihli ve 13588366-149-E.1407 sayılı yazısı ile bildirilen Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda 01/09/2020 tarihinden itibaren ziyaretçilerin HES Kodu uygulamasına geçilmiştir.

65 yaş üzeri hükümlü ve tutuklular ile kronik hastalığı (Sağlık Bakanlığı’nın zatürre (pnömokok) aşısı olması gerekenlere ilişkin belirlemiş olduğu kronik hastalıklar ve tedavi algoritması uyarınca) bulunan hükümlü ve tutuklulara, rızaları alınarak Kovid-19 koruyucu tedbirleri kapsamında zatürre (pnömokok) aşısı yaptırılması sağlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı ulusal aşı programı kapsamında, diğer vatandaşlarda olduğu gibi ceza infaz kurumlarında bulunan ve aşı olmayı kabul eden tüm hükümlü ve tutuklular ile Sağlık Bakanlığı tarafından risk grubunda değerlendirilen kronik hastalığı bulunan hükümlü ve tutuklulara aşıları yaptırılmıştır. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı öncelik sırası doğrultusunda ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak aşılar yapılmaya devam edilmektedir.


 

Ceza İnfaz Kurumlarında Ekim Ayı İtibariyle Aşı Yaptıranların Oranı Nedir ?


2021 yılı Ekim ayı itibarıyla ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan 1. Doz aşı yaptıranların oranı % 91, 2. Doz aşı yaptıranların oranı % 80’dir.

7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘un Geçici 9. Maddesi ile; (Ek:14/4/2020-7242/53 md.) yasada mevcut şartları taşıyan hükümlüler hakkında Kovid-19 izni düzenlenmiştir. Anılan hüküm ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler Kovid-19 iznine gönderilmiştir.

5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “27/09/2021 tarihli yazıları ile Kovid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Ceza İnfaz Kurumlarında Ekim Ayı İtibariyle Kaç Hükümlü kovid-19 İzninde ?

Yasanın Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihi itibariyle şartları uygun olan hükümlüler Kovid-19 iznine gönderilmiş olup, yine söz konusu şartları taşıdığı tespit edilen hükümlüler izne gönderilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda olmak üzere 30/09/2021 tarihi itibariyle 369 ceza infaz kurumunda barındırılan 88.767 hükümlü Kovid-19 izninde bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen tedbirlerin hassasiyetle uygulanması ve personelimizin özverili gayreti sayesinde 369 ceza infaz kurumumuzda dışarıdan içeri/içeriden dışarı temas asgariye indirilmiş ve böylece salgın tehlikesi kontrol altında tutulabilmiştir. Elbette nakiller, ürün tedariki ile hastane ve duruşma sevkleri gibi zorunluluklar nedeniyle dışarıyla teması ortadan kaldırmak mümkün olmamıştır.

 

Ceza İnfaz Kurumlarında Ekim Ayı İtibariyle Kaç Kovid-19 Vakası Var  ?


Ayrıca mevcut durumda;
Şu an itibarıyla 369 ceza infaz kurumumuzdan 115’inde pozitif vaka bulunmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılan bildirimlere göre; bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulardan toplam Kovid-19 vaka sayısı 851’dir. Bu hükümlü ve tutuklulardan 70’inin Sağlık Bakanlığı tedavi algoritması çerçevesinde, hastanede yatırılarak tedavilerine devam edilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden hükümlü ve tutuklulardan 1’inin yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilmektedir. Tedavilerine ceza infaz kurumlarında devam edilen 781 hükümlü ve tutuklunun ise Kovid19 açısından herhangi bir semptomu bulunmamakta olup; genel sağlık durumları iyidir.

Koronavirüs salgınından etkilenen hükümlü/tutukluların yakınlarına, sağlık durumları ile ilgili bilgilendirme Sağlık Bakanlığı ve ceza infaz kurumları müdürlükleri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Yine Cumhuriyet Başsavcılıklardan alınan bilgilere göre; Kovid-19 salgınının ülkemizde etkili olduğu 14 Mart 2020 tarihinden bu yana hayatlarını kaybeden 27 hükümlü/tutuklunun kronik rahatsızlıkları (Diyabet, Hipertansiyon, Tüberküloz, KOAH, Astım, Böbrek Yetmezliği, Beyin Kanaması, Göğüs Hastalıkları) nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri, 18 hükümlünün Kovid-19 virüsüne bağlı olarak bağışıklık sistemlerinde gelişen komplikasyonlar sebebi ile vefat ettiği tespit edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İl Pandemi Kurulları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca iş birliği içerisinde insan sağlığı ve sağlıklı yaşam hakkı için alınan tedbirler, tüm kurumlarımızda etkin bir şekilde ve titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denilmiştir.

Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Telegram Grubumuza Buradan Katıl

Youtube Kanalımıza Buradan Abone Ol

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.